Verhuur van GPS-ontvangers voor wandelen, hiken en geocaching← Terug


Privacyverklaring

  1. Onze website maakt geen gebruik van cookies en we plaatsen geen foto's op onze website of social media zonder uitdrukkelijke toestemming.
  2. Wij bewaren contactgegevens van huurders die noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van de verhuur overeenkomst, afhandeling van de verhuur en nazorg. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekken deze nooit aan derden.


Algemene voorwaarden

  1. GPS.KRUTZEN.NL (hierna genoemd "verhuurder") is niet aansprakelijk voor enig letsel dat voortkomt uit het gebruik van de verhuurde materialen.
  2. De huurder dient de gehuurde materialen op de vooraf overeengekomen dag en tijdstip weer in de oorspronkelijke staat, onbeschadigd en schoon over te dragen aan verhuurder.
  3. Bij schade, verlies en diefstal aan/van materialen heeft verhuurder het recht om de kosten op de huurder te verhalen. Schade, verlies en diefstal dient direct aan verhuurder te worden gemeld.
  4. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het tijdstip van terugbezorging.
  5. Verhuurder kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen door het gebruik van de verhuurde materialen.
  6. Kosten voortkomend uit het gebruik van verhuurde materialen kunnen nimmer verhaald worden op verhuurder.
  7. Huurder dient op de hoogte te zijn van risico's en geldende (locale) regels voordat gebieden, terreinen, wegen en routes betreden worden met verhuurde materialen.


GPS.KRUTZEN.NL © 2020 | privacy & voorwaarden